Sugestie

Podziel się swoją opinią!

 1. Automatyczna aktualizacja programu

  Proszę o dodanie automatycznej aktualizacji programu.

  9 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. W ustawieniach eksportu do WAPRO MAG kolumna wyboru typu dokumentu.

  Chodzi o wymuszenie typu dokumentu jaki ma być wygenerowany w WAPRO MAG. Czasami mimo, że jest to przelew obcy lub własny, trzeba zrobić BP lub BW, czyli bank przyjmie lub bank wypłaci. Upraszcza to np.: płatności kartą, itp.. Gdzy kolumnę pozostawiamy pustą, to działają zasady dotychczasowe.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Obsługa wielofirmowości w Millennium

  Dodanie obsługi wielofirmowości w Millennium tak jak jest np. w ING. Czyli możliwość wyboru kontekstu firmy jak mamy pod użytkownika podłączone wiele podmiotów.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. Import historii operacji z kart przedpłaconych Banku Millennium

  Import historii operacji z kart przedpłaconych Banku Millennium

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. ShopGold

  Integracja z platforma shopgold

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Obsługa drukarki fiskalnej

  Możliwość dodawania paragonów oraz wydruku na drukarce fiskalnej

  0 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Import wyciągów bankowych do RaksSQL

  Możliwość eksportu operacji bankowych do oprogramowania RaksSQL.

  0 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. Import wyciągów w formacie PDF

  Możliwość importu do programu wyciągów w formacie PDF (plus konwersja do formatu JPK_WB).

  9 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Dopisywanie numerów rachunków przy imporcie do Symfoni FK

  Możliwość ręcznego wyboru kontrahenta przy imporcie operacji bankowych, z dopisaniem numeru rachunku

  4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Możliwość wyboru magazynu w pluginie autoksięgowania zamówień dla Subiekt GT / nexo

  Możliwość wskazania magazynu w pluginie do automatycznej identyfikacji opłaconych zamówień dla Subiekt GT / Nexo.

  0 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. Blokada monitora rachunków na wszystkich stacjach roboczych

  Możliwość chwilowej dezaktywacji monitora rachunków na wszystkich aktywnych stacjach roboczych podłączonych do tej samej bazy.

  4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Integracja z platformą kqs.store

  Popularna polska platforma ecommerce kqs oparta na mysql. Brakuje w niej tylko auto księgowania wpłat z emszmal

  6 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

Sugestie

Feedback and Knowledge Base